Glossary of Māori Proverbs, Sayings and Phrases

Proverbs, sayings and phrases

 

Translation

aroha-ki-te-tangata

 

respect/a regard for others; empathy

E kore au e ngaro; he kākano i ruia mai i Rangiātea.

 

I will not be lost; the seed planted in Rangiātea.

E tipu, e rea, mō ngā rā o tō ao; ko to ringaringa ki ngā rākau a te Pākehā hei oranga mō tō tinana; ko tō ngākau ki ngā taonga o ō tïpuna hei tikitiki mō tō māhunga. Ko tō wairua ki tō Atua, nāna nei ngā mea katoa.

 

Grow tender shoot for the days of your world. Turn your hand to the tools of the Pākehā for the wellbeing of your body. Turn your heart to the treasures of your ancestors as a crown for your head. Give your soul unto God the author of all things.

He aha te mea nui o te ao? He tangata! He tangata! He tangata!

 

What is the greatest thing on earth? 'Tis man! 'Tis man! 'Tis man!

hei whāngai i te harakeke

 

to nurture the harakeke/flax

Kai Tahutanga/Kai Tahutaka

 

advocating the very essence of being Kai Tahu

kanohi ki te kanohi

 

face to face

kanohi kitea

 

visit, keep in touch; be seen to be actively involved

Kātahi anō te kapa ka taka!

 

And then, the penny dropped!

Kaumātua ahi kā

 

Although born and reared away from his true home or haukāinga; this person placed huge importance on staying connected both physically and culturally to his haukāinga/whānau/marae.

Kaumātua ahi tere

 

Although not physically connected to his true home or haukāinga but born and bred there; this person has had instilled in him the values and ancestral knowledge from a young age and therefore is very much connected to who he is.

kaua e takahia te mana o te tangata

 

do not trample the mana of the people

Kia hei taku ate i te tau o tana tiki.

 

Let my heart be bound with the string of his/her tiki.

kia māhaki

 

be humble, do not flaunt your knowledge

kia tūpato

 

be cautious

kōrero kanohi ki te kanohi

 

speaking face to face

Ko te reo te tāhuhu o tēnei whare

 

The language is the ridgepole of this house

manaaki ki te tangata

 

be generous

Māoridom

 

Māori people/affairs at national or tribal level

Māori (ness)

 

a hybrid term used by the author in reference to the very high need of support required to assist the wider whānau

Mā te Atua me te wāhi ngaro tātou e tiaki e manaaki

 

May God and the origins of which all things come from, bless and keep us.

Mā te rongo, ka mōhio; Mā te mōhio, ka mārama; Mā te mārama, ka mātau; Mā te mātau, ka ora.

 

Through resonance comes cognisance; through cognisance comes understanding; through understanding comes knowledge; through knowledge comes life and well-being.

māu anō e rapu he oranga

 

your livelihood is in your own hands

Nāu te whatu Māori

 

through the eye of the Māori

Ngāpuhitanga

 

having a physical, spiritual connectedness to Ngāpuhi customs and practices; tribes/tribal areas

take-utu-ea

 

purpose-benefits-recompense (damage) precedent and Māori principles

Taku tiki pounamu ko te huanga ake; taku kōkō tangiwai ka motu i te taringa; taku rake tī hauora nāu i tāmoe.

 

My ornamental greenstone pendant; alas, we but saw thee as in a dream; my treasured eardrop of translucent jade, cruelly torn from off my ear; my grove of shady sheltering trees, death hath ruthlessly trampled underfoot.

te aitanga a Tiki

 

aristocracy

Te Amorangi Mātauranga Matua

 

Tertiary Education Commission

te iwi Māori

 

the Māori people

Te Kauhua

 

Phase Two of Te Kotahitanga Project

Te Kawa a Māui

 

School of Māori Studies Victoria University of Wellington

Te Kete Ipurangi (TKI)

 

Online Learning Centre

Te Kotahitanga Project

 

a professional development programme designed for teachers of Māori students, that emphasises the need to incorporate student based learning and small group activities into their classrooms

…tēnei tō tātou iwi, he iwi kaha ki te tū marae. Heoi anō kei konei e noho ana, engari e kore e putaputa mai, e kore. Koirā te āhua o tō tāua iwi; kia tika rā anō te kaupapa, kātahi anō ka puta mai; kātahi anō ka kite ētahi.

 

…these are our people, they are truly magnificent orators. Even though they live locally, they do not grace us with their presence, not at all. It is so typical of our people; they will only appear after the work is done; only then will they come forward to see for themselves.

te tai tokerau

 

northern region of Aotearoa

Te Tumu

 

A foundation for the dissemination of Indigenous knowledge to students who come from all over the world to access this knowledge.

te tumu herenga waka

 

a mooring post for typing up canoes

Te Whakahauora i ngā reo taketake

 

Indigenous language revitalisation

te whānau o te harakeke

 

the family of the flax

titiro, whakarongo, kōrero

 

look, listen, then speak

toi iho Māori made™

 

(trademark) used to promote and sell authentic, quality arts and crafts, and to authenticate exhibitions and performances of Māori arts by Māori artists

tuakana/teina

 

peer mentoring/tutoring

whai oranga mō tō whānau’

 

provide for your family

Whāia te māramatanga

 

Seek enlightenment

Whakatupuranga Rua Mano

 

Generation 2000

whānau(ness)

 

a hybrid term; signifying pride in Māori/tribal identity, kinship, whānau

whānau(ngatanga)

 

a hybrid term; placing importance on kinship, whānau awareness/whānau support systemsSite produced by Ngā Pae o te Māramatanga, Waipapa Marae Complex,
The University of Auckland, 16 Wynyard St, Private Bag 92019, Auckland
Phone +64 9 373 7599 ext 88406, Fax +64 9 373 7928, editor@review.mai.ac.nz